Akademik kayıt sisteminin danışman erişimine kapanışı (23:59)