Programı danışman tarafından reddedilen öğrenciler ve danışmanlar için akademik kayıt sisteminin açılışı (10:00) (öğrenciye kapanış 23:59)