Programı reddedilen öğrenciler için akademik kayıt sisteminin danışman erişimine kapanışı (23:59)