Lisansüstü programlara yedek listeden kabul edilen öğrencilerin Üniversiteye kayıt günü (10:00 - 17:00)