Birimler tarafından kota girişlerinin tamamlanması için son gün