Bahar yarıyılı için "kitle dersleri" program önerilerinin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi için son gün