2018 Bahar yarıyılı için lisansüstü programların kontenjan önerileri ile bilim sınav tarihlerinin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi için son gün