Bahar yarıyılında verilecek tüm derslerin program önerilerinin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi için son gün