Yaz Öğretiminde açılacak ders önerilerinin Yaz Öğretimi Koordinatörlüğü'ne bildirilmesi için son gün