Ders değerlendirme dönemi (YADYOK Hazırlık Okulu dersleri hariç)