2018 Güz yarıyılında kurum içi ve dışı yatay geçiş ve yan dal için başvuru koşulları (kontenjan, ortalama ve benzeri) ile Bilim Sınav tarihlerinin Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi için son gün