Bahar yarıyılı için istenen ders programı değişiklikleri, yeni program ve ders önerileri, ders adı, kodu ve/veya içerik değişiklikleri ile ilgili yönetim kurulu kararlarının Rektörlüğe bildirilmesi için son gün