Üniversite içi ve dışı yatay geçiş başvuru dosyalarının Yüksekokul ve Fakültelere gönderilmesi