Enstitü Yönetim Kurullarının II. Öğretim Yüksek Lisans Programlarına kabul kararlarını Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne bildirmesi için son gün