2017-2018 Akademik Yılı için lisansüstü programlara asgari başvuru koşullarının Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi için son gün