Kurum içi yatay geçiş başvurularının Fakülte ve Yüksekokullara gönderilmesi