Yönetim Kurullarının kurum içi yatay geçiş, yan dal ve lisansüstü kabul kararlarını Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirmeleri için son gün