2017 Güz yarıyılında verilecek tüm derslerin program önerilerinin Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerden Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne bildirilmesi için son gün