Lisansüstü programların 2017 Güz yarıyılına kabul kararlarını Enstitü Müdürlüklerine bildirmesi için son gün