Akademik kayıt sisteminin öğrenci erişimine kapanışı (23:59)